NIEUWS
(29 maart 2020)
Bekendmaking ......
Beste leden, 

We hopen dat deze informatie u in goede gezondheid bereikt. 
Vanwege het Corona virus is het een bizarre tijd. Ook wij hebben met de 
gevolgen hiervan te maken. Uiteraard volgen we strikt het beleid van de 
Nederlandse overheid en het RIVM. 

Ondanks dat de Coronamaatregelen tot en met 28 april a.s. verlengd zijn, 
hebben we besloten om de praatavond welke op 19 mei a.s. gepland staat, 
ook te annuleren. 

Aangezien we niet weten wanneer we weer op een praatavond bij elkaar 
komen, willen we u langs deze weg over het volgende informeren. 

Na 15 jaar actief te zijn geweest in de stuurgroep, heeft Teunet Knoppert 
besloten het stokje aan iemand anders over te dragen. Ook André van 
Pluuren heeft inmiddels zijn werkzaamheden binnen de stuurgroep 
beëindigd. 

We zijn hen zeer erkentelijk voor hun kundige en energieke inzet gedurende 
de afgelopen jaren. Mede hierdoor hebben we mooie activiteiten kunnen 
realiseren. 

Zodra de mogelijkheid zich voordoet gaan we ze hiervoor uiteraard 
bedanken. 

We zijn verheugd u te kunnen meedelen dat met ingang van heden, Joke 
Schaftenaar de werkzaamheden van Teunet heeft overgenomen. Zij ziet het 
als een mooie uitdaging en hoopt zo een steentje bij te dragen aan onze 
stuurgroep. Verder zijn we erin geslaagd om Theo Messemaker aan ons 
team toe te voegen. 

We hopen u hiermee naar genoegen te hebben ingelicht en mocht u vragen 
of opmerkingen hebben, neemt u dan gerust contact op met Joke. 
U kunt haar bereiken op telefoonnummer 06-55187960 en e-mail adres 
nwveluwegroep@gmail.com of jokeschaftenaar@solcon.nl 

Rest ons nog één belangrijke mededeling. Blijf gezond en pas goed op 
elkaar! 
 
Hopelijk tot gauw. 
Met vriendelijke groet, 
 
Rinus, Hans, Theo en Joke 
Stuurgroep